Saznajte Više O:

Knjiga o duhovnim bolestima

(sihra, opsjedanja i uroka) koja obrađuje tri centralne oblasti:

Hadisi

navedeni su skoro svi hadisi o sihru, džinima, džinskom opsjedanju i zaštiti od njih, o uroku, o šerijatskoj rukji i prirodnim lijekovima. Također, za svaki hadis je skraćeno navedeno šta se sa njim dokazuje i na šta ukazuje.

Pitanja i Odgovori

Obrađeno je preko pedeset pitanja i odgovora iz raznih oblasti o temama sihra, uroka, šerijatske rukje i džinskog opsjedanja. Većina pitanju su rađena analitički i studiozno.

Priručnik za liječenje

Obrađuje sljedeće: način liječenja od sihra, uroka i džinskog djelovanja, ajeti za liječenje od sihra, džinskog opsjedanja i uroka, kratka i cjelovita rukja, ajeti simboličnog sihra i ajeti spaljivanja, zatim Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, rukja, vrste terapija i zaštita od duhovnih bolesti radnjama, zikrovima i dovama.

Dr. Zijad Ljakić

Doktor nauka u oblasti fikha (islamskog prava)

Rođen je 1971 godine u Zavidovićima, BiH. Nakon zavšenog osnovnog i srednjeg obrzovanja u svom rodnom mjestu, pohađao je islamsku pedagošku akademiju u Zenici u periodu od 4 godine. Nakon čega svoje obrazovanje nastavlja na islamskom univerzitetu Imam Muhamed ibn Saud u RIjadu, Saudijska arabija, gdje u periodu od 17 godina obrazovanja kao vrhunac svega, stječe titulu doktora islamskih nauka u oblasti fikha (islamskog prava) i titulu kadije. Od šejhova i učenjaka pred kojima je stjecao šerijatko znanje su: Šejh Abdullah El-Gudejan, Šejh Abdullah El-Džibrin, Šejh Salih El-Fevzan, Šejh Aburrahman El-Berrak, Šejh Abdurrahman El-Mahmud, Šejh Abulaziz Abdullatif, Šejh Abdulaziz Es-Seid, Šejh Mensur Es-Simari, i dr.